2010-07-18 17:35 #0 av: [iurochskur]

Kortfattad information kring dräktigheten på rysk vintervit.

Hur märker man att honan är dräktig?


På sidorna av honans mage kan man se som små bulor mellan dygn 8-18, det är olika hur mycket det syns på olika honor.

dräktig
Bild: Dräktig hona, inne på dag 14.

Honan blir oftast ointresserad av hanens sällskap (om dom går i par) och kan kivas lite med honom om han gör närmanden. Man kan märka att honan boar mera och sista dagarna kan hanen visa ett större intresse för honan. Dagen innan nedkomst kan man märka att honan slänger ut hanen ur boet, troligast för att få föda ifred. Går honan med hanen så brukar dom para sig straxt efter födseln, så kull nummer två kommer ganska snart inpå den första. Man bör sära på paret när första kullen är ca 14-16 dagar eftersom det är lagom med två kullar på en hona.