Tillbehör, inredning och motion

Burstorlek och minsta mått

2010-09-18 07:01 #0 av: SweetCheeks

Hur stor skall en bur till dvärghamstrar vara och hur beräknas burstorleken? Minsta tillåtna burstorlek beror på antalet djur som skall hållas i buren men som vanligt gäller att ju större buren är desto bättre.

Hur mäts burstorleken?

Om du köper en bur är måtten som tillverkaren anger med största sannolikhet burens största yttre mått. De måtten är endast intressanta vad gäller huruvida buren får plats i rummet eller inte.

De mått som är intressanta för dina dvärghamstrar är burens inre bottenyta. Det är det utrymme som dvärghamstrarna kommer att kunna nyttja. Många burar är bredare mitt på, mät bottenytan så försäkrar du dig om att buren verkligen har lagliga mått.

De flesta burar har en rektangulär botten. Det innebär att ytan (arean) beräknas genom att multiplicera långsidans längd med kortsidan. Observera att det förutsätter att båda långsidor och båda kortsidor är lika långa, annars är bottnen inte rektangulär. Ytan beräknas på samma sätt även om alla fyra sidor är lika långa (kvadratisk). Längd * bredd blir då istället sida * sida.

yta = längd * bredd

 

Minsta tillåtna burstorlek

 

SI-enheter och konvertering

För att göra det lättare för dig själv rekommenderas du att hålla dig till de så kallade SI-enheterna. Dessa är de enheter som är standard att använda. För längd är meter standardenhet, för yta är det kvadratmeter (m2).

 

Längdkonvertering

  • 1 m = 10 dm =100 cm = 1000 mm
  • 0,1 m = 1 dm =10 cm = 100 mm
  • 0,01 m = 0,1 dm = 1 cm =10 mm

 

Areakonvertering

  • 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2
  • 0,1 m2 = 10 dm2 = 1000 cm2 = 100 000 mm2
  • 0,01 m2 = 1 dm2 = 100 cm2 = 10 000 mm2

 

Minsta tillåtna mått

Minsta tillåtna mått är det absolut minsta en bur/sida/höjd får vara i enlighet med L80 (se källförteckning). Om måtten understiger de minsta tillåtna måtten är buren olaglig och får inte användas.

 

Utrymme

Minst tillåtna yta (m2)

Minsta yta per djur vid grupphållning (m2)

Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning (m2)

Minsta mått på kortaste sidan (m)

Minsta höjd (m)

0,09

0,045

0,045

0,2

0,2

 

Utrymme i bolåda

Minsta längd (cm)

Minsta bredd (cm)

Minsta höjd (cm)

14

11

10

 

För att vara godkänd krävs att burens inre yta är minst 0,09 m2. Dessutom får den kortaste sidan eller höjden inte understiga 0,20 m. Det innebär att den längsta sidan måste vara minst 0,45 m (0,09/0,2), om den kortaste sidan är precis 0,2 m. Är den kortaste sidan längre än 0,2 m kan den längsta sidan vara kortare än 0,45 m så länge ytan inte understiger 0,09 m2.

På 0,09 m2 får upp till två dvärghamstrar hållas. Skall man ha fler krävs ytterligare 0,045 m2 per djur. Det innebär att du enkelt kan beräkna hur stor yta som krävs för x antal djur, eller hur många djur du max får ha på yta A. Observera att x måste vara större än eller lika med 2 för att resultatet skall bli riktigt.

 

x = A/0,045 {x: x = 2}

A = 0,045x {x: x = 2}

 

Exempel 1: Hur stor yta krävs för upp till fyra dvärghamstrar?

0,18 = 0,045 * 4

Om x=4 är A=0,18 (0,045*4), det vill säga, 0,18 m2 krävs för upp till fyra dvärghamstrar.

 

Exempel 2: Hur många dvärghamstrar får hållas på 0,1775 m2?

3,9 = 0,1775 / 0,045

Om A=0,1775 är x=3,9, det vill säga, upp till tre dvärghamstrar får hållas på en yta som är 0,1775 m2.

 

Lagliga mått vs lämpliga mått

De minsta måtten är väldigt små i förhållande till djurens behov (vad gäller förvaringsutrymmen) så det finns ingen som helst ursäkt för att ha en mindre bur än så. Tvärtom bör man överväga huruvida man verkligen bör skaffa dvärghamstrar om man märker att buren nätt och jämt uppfyller minimimåtten. Hamstrar är marklevande och det är en stor bottenyta som gäller, förutsatt att minsta höjd är uppfylld. Har man problem med att få plats med en enda stor bur kan man göra flera våningar men det bästa är som sagt om buren har en stor sammanhängande yta.

 

Akvarium med en yta på ca 0,36 kvm

0,36 m2. är lagligt för upp till åtta dvärghamstrar, i den här kvadratiska buren bor en enda och buren kan ibland uppfattas som trång. Att hålla åtta hamstrar i buren är helt uteslutet, det blir för litet även om det är tillåtet.

 

Två dvärghamstrar trivs bra på 0,36 kvm

Det här akvariet har lika stor yta som buren ovan och här bor två dvärghamstrar. Att flytta in en tredje skulle bli för trångt, ytterligare sex hamstrar är givetvis en omöjlighet.

 

Det är alltså lagligt att hålla två dvärghamstrar på 0,09 m2.  Däremot är det i de flesta fall på tok för litet för en och ännu hellre två dvärghamstrar. En god riktlinje är att som minst sträva efter att dubbla angivna minsta mått, eller ännu hellre tredubbla eller fyrdubbla dem. Då kommer du mer i närheten av en bur som uppfyller djurens behov. Tänk på att även om buren är stor bör hamstrarna få komma ut och springa.

Vad gäller bolådor tenderar dvärghamstrar att föredra mycket mindre hus än de angivna minimimåtten. Dock skall de kunna välja och finns flera hamstrar i buren skall samtliga få plats i ett hus.

 

 

Läs mer

Delta i omröstningen om minsta burstorlek, rösta på vad du tycker borde vara minsta tillåtna mått.

Burstorlek - utsida vs yta

 

 

Författare och disclaimer

Artikelförfattare: Matilda L (SweetCheeks)

Artikeln bygger i huvudsak på artikelförfattarens personliga erfarenheter och preferenser. Följ anvisningarna i L80 och använd alltid sunt förnuft vad gäller burstorlek till dina dvärghamstrar!

 

Käll- och bildförteckning

L80, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (10-09-18), s. 41

Löpsedel: Matilda L (SweetCheeks)

Artikelbilder och grafik: Matilda L (SweetCheeks)

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-19 07:27 #1 av: SweetCheeks

Om du har problem med att beräkna ytan och undrar om din bur är laglig eller till exempel hur många hamstrar som max får (eller bör) hållas i buren kan du skriva in burens mått i tråden så får du hjälp inom kort. Glad

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-19 15:00 #2 av: Friheten

Riktigt bra artikel :)

Anmäl
2010-09-19 16:23 #3 av: SweetCheeks

#2 Tack! Skrattande Jag hoppas att den skall hjälpa folk att räkna på sina burar.

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-19 18:21 #4 av: 91Marran

den ska jag änvända mig av nu. tänkte räkna ut om min bur är laglig för två dvärghamstrar. de trivs jättebra i den, men lagen tänker jag inte bryta.

Anmäl
2010-09-19 19:49 #5 av: SweetCheeks

#4 Det är en bra inställning. Glad Man skall aldrig ha sämre än det lagen förespråkar, men gärna bättre!

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-19 19:55 #6 av: 91Marran

#5 när jag flyttar hemifrån, ska jag skaffa en större bur till dem. honan har en tre våningsbur, medans hanarna har en dunabur, de trivs bättre i den, verkar det som.

Anmäl
2010-09-19 19:58 #7 av: 91Marran

#5 lagen är för mig, en hjälp för att se hur trångt jag inte ska ha det för en hamster. men husen brukar jag oftast inte ha större, än, vad lagen säger.

Anmäl
2010-09-19 20:15 #8 av: SweetCheeks

#7 Jag håller helt med dig om husen, tycker personligen att det är lite väl tilltagna mått, men minsta buryta är alldeles för litet för att vara ok i praktiken. Obestämd

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-19 22:19 #9 av: 91Marran

förstår om man har typ en guld med ett hus till det lagliga måttet eller två dvärgar till ett sådant hus, men en dvärg är det lite stort för. men klaga ska vi inte göra för bättre med för stort än med för litet.

Anmäl
2010-10-19 19:22 #10 av: loppan1

Min bur är 0,1m2 men den längsta sidan är bara 42 cm. Huset är nog också precis på gränsen. Mätte lite snabbt så det kan diffa en halv cm hit eller dit.

Nu har jag bara en dvärghamster i den buren så den for nog duga åt han eftersom ytan är laglig. Buren är ändå några cm längre och bredare än vad han hade hos sin förra ägare. Tog över han i somras och då köpte vi en ny bur. Tänkte inte på vilka mått som var lagliga. Borde kanske ha gjort detSkäms eftersom jag har kanin och vet att det finns lagar på burstorlek åt dem.

Anmäl
2011-01-03 13:47 #11 av: [Elin833]

Jag vet att min bur är liten, men undrar ifall den är för liten:

längd 57 x bredd 31 x höjd 35 cm (plus lite till då den är rundad upp till men det är bara för syns skull).

Anmäl
2011-02-23 18:19 #12 av: Michaela-N

#11 För hur många hamstrar? Max 2 skulle jag säga ;)


Anmäl
2011-02-23 20:53 #13 av: SweetCheeks

#11 I den buren (ca 0,177 kvm) får du ha max två dvärghamstrar enligt minimimåtten. Således skulle jag råda dig att skaffa en större bur om möjligt. Glad

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2011-02-23 23:32 #14 av: [Elin833]

ja har två i ett terrarie på 40 gånger 60 nu :)

Anmäl
2011-02-24 10:39 #15 av: Nali

Jättebra att du skrev detta! =) tror många kan få hjälp av det

Anmäl
2011-06-16 16:54 #16 av: nadilda

Jag gick för motot desstu större desstu bättre när jag kjöpte bur till mina blivande dvärghamstrar ( st2) om jag minns rätt så är den 82*49*55 För jag har hellre en för stor äe en för liten bur, jätte bra artikel :)

Anmäl
2011-11-01 14:58 #17 av: [Dominik]

Jag är riktigt dålig på matte, och just nu jobbar jag med geometri (lol) fast jag vet inte om jag räknar ut ytan på rätt sätt.

Terrariet är 45x30x30 cm. Så man ska väl omvandla cm till m, och då ser det ut så här 0,45 x 0,3 ????? Och nu ska man multiplicera LxB, det är lika med 0,13. Har jag rätt ?

Anmäl
2011-11-01 15:38 #18 av: UlrikaD

#17 Helt rätt:)

Fast man kan göra det lättare för sig och ta 45X30 och sen sätta 0, framför svaret.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.